مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قازاقىستان انشىلەرى » ايدانا مەدەنوۆا

ايدانا مەدەنوۆا

رەتى: 1058قىزعىندىلىعى: 702

جولداعان مۇشە: kerwen

قاتىستى ءتۇرى: قازاقىستان انشىلەرى

جاڭالانعان ۋاقىتى: 2017-01-30

ءومىر بايانى:  تولىعى...

0