سىرىم مەن قايرات - قازاقىستان انشىلەرى - كەرۋەن ءان-كۇي سايتى

مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قازاقىستان انشىلەرى » سىرىم مەن قايرات

سىرىم مەن قايرات

رەتى: 823قىزعىندىلىعى: 5217

جولداعان مۇشە: kerwen

قاتىستى ءتۇرى: قازاقىستان انشىلەرى

جاڭالانعان ۋاقىتى: 2015-01-15

ءومىر بايانى:  تولىعى...

0