مەن ەستىگەن اندەر

ءسىزدىڭ ورنىڭىز » ءانشى ىزدەۋ » ىزدەلگەن كىلىت ءسوز: « شەتەل انشىلەرى »

بارلىعى قازاقىستان انشىلەرى شينجياڭ انشىلەرى تۋىسقان ۇلت انشىلەرى شەتەل انشىلەرى باسقا انشىلەر
ا ءا ب ۆ گ ع د ە ج ي ك ق ل م ن ڭ و ءو پ ر س ت ۋ ءۇ ح ھ چ ش ي ءى

ىزدەلگەن كىلىت ءسوز: « شەتەل انشىلەرى » ؛ ىزدەۋ ناتيجەسى 3 پارشا.

  1. Irina Krug...
  2. David archuleta...
  3. 詹姆斯...
---------كەلەرگى بەت---------