مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قازاقىستان انشىلەرى » ءداستۇر اسىلحان

ءداستۇر اسىلحان

رەتى: 1060قىزعىندىلىعى: 1759

جولداعان مۇشە: kerwen

قاتىستى ءتۇرى: قازاقىستان انشىلەرى

جاڭالانعان ۋاقىتى: 2017-02-02

ءومىر بايانى:  تولىعى...

0