مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قازاقىستان انشىلەرى » دارحان دۇيسەنوۆ

دارحان دۇيسەنوۆ

رەتى: 1080قىزعىندىلىعى: 1964

جولداعان مۇشە: kerwen

قاتىستى ءتۇرى: قازاقىستان انشىلەرى

جاڭالانعان ۋاقىتى: 2017-03-01

ءومىر بايانى:  تولىعى...

0