مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قازاقىستان انشىلەرى » اققۋ مەن گۇلناز

اققۋ مەن گۇلناز

رەتى: 8قىزعىندىلىعى: 8552

جولداعان مۇشە: oral

قاتىستى ءتۇرى: قازاقىستان انشىلەرى

جاڭالانعان ۋاقىتى: 2014-12-19

ءومىر بايانى:  تولىعى...

0