مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قازاقىستان انشىلەرى » ءنابي ايىتمۇرات

ءنابي ايىتمۇرات

رەتى: 805قىزعىندىلىعى: 4931

جولداعان مۇشە: kzboy

قاتىستى ءتۇرى: قازاقىستان انشىلەرى

جاڭالانعان ۋاقىتى: 2015-01-08

ءومىر بايانى: Наби Аймуратов تولىعى...

Наби Аймуратов

0