مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قازاقىستان انشىلەرى » نۇرجان تاجىكەنوۆ

نۇرجان تاجىكەنوۆ

رەتى: 845قىزعىندىلىعى: 2709

جولداعان مۇشە: kerwen

قاتىستى ءتۇرى: قازاقىستان انشىلەرى

جاڭالانعان ۋاقىتى: 2015-02-09

ءومىر بايانى:  تولىعى...

0