مەن ەستىگەن اندەر

ءسىزدىڭ ورنىڭىز » ءانشى ىزدەۋ » ىزدەلگەن كىلىت ءسوز: « 华语歌手 »

بارلىعى قازاقىستان انشىلەرى شينجياڭ انشىلەرى تۋىسقان ۇلت انشىلەرى شەتەل انشىلەرى باسقا انشىلەر
ا ءا ب ۆ گ ع د ە ج ي ك ق ل م ن ڭ و ءو پ ر س ت ۋ ءۇ ح ھ چ ش ي ءى

ىزدەلگەن كىلىت ءسوز: « 华语歌手 » ؛ ىزدەۋ ناتيجەسى 1 پارشا.

    كەشىرىڭىز، ىزدەلگەن كىلىت ءسوز « 华语歌手 » -عا قاتىستى مازمۇن تابىلمادى!
---------كەلەرگى بەت---------